ماما وردگ در فیسبوک

ماما وردگ در فیسبوک فعالتر است. خواهرزاده ها بشتابند. در بخش جستجو به فارسی بنویسید

ماما وردگ

و درخواست رفاقت فیسبوکی کنید. به همین ساده گی 

Advertisements

قهرمان های سرعت

برخی از اسپرماتوزایدهای موفق، هنوز عادت دوران اسپرماتوزایدی شان را از دست نداده اند و در جاده ها از همه سبقت می گیرند، بی خیال تنگی جاده و گرد و خاکی که روی جاده های خام برپا می شود.

سوریه و دموکراسی

چند روز است خبرها را دنبال نکرده ام، بشار اسد دموکرات شده یا برای ساختن پایپ لاین گاز قطر به اروپا کدام نقشه ی دیگر پیدا کرده اند؟ از بس این روزها هیچ خبری از آدم کشی ها در آنجا نشر نمیشه…

رفراندوم در وردگ

رفراندومی برگزار کنیم در وردگ و از وردگ ها بپرسیم: می خواهند با فرانسه ملحق شوند، یا نه، می خواهند از افغانستان استقلال بگیرند؟ آن وقت عجب خوش به حال سایر نقاط افغانستان می شود: یا همسایه ی فرانسه می شوند و یا همسایه یک کشور مستقل که سراپایش تیاتر کمیدی است.

به تقلید از مردم کریما گفتم، ها!